Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

„MDP CLOUD“ apsaugo jūsų asmeninį privatumą ir saugumą. Mums svarbu, kad pateikdami mums asmeninę informaciją jaustumėtės saugūs. Todėl šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip ir kodėl MDP CLOUD renka, naudoja, atskleidžia ir saugo jūsų asmeninę informaciją.

Pagrindinė informacija

Visas MDP CLOUD teikiamų asmens duomenų tvarkymas vyksta pagal Duomenų apsaugos potvarkį (2016/679) ir kitus susijusius teisės aktus. Sutikdami su šia politika patvirtinate, kad mes naudojame jūsų asmeninę informaciją šiais būdais.

MDP CLOUD įsipareigoja tvarkyti asmeninę informaciją tik pagal šią politiką.

Kada tvarkome jūsų asmeninę informaciją?

„MDP CLOUD“ apdoroja jūsų asmeninę informaciją, kai pildo užsakymus, registruoja paskyrą, lankosi mūsų svetainėje arba naudoja „MDP CLOUD“ palaikymo paslaugas. Apdorojimas taip pat vyksta, kai renkame ir atnaujiname jūsų registruotus duomenis per trečiąsias šalis, pvz., adresą ar kredito informaciją.

Kokie asmens duomenys renkami?

„MDP CLOUD“ renka, saugo ir naudoja tik tokią asmeninę informaciją, kuri yra būtina, esminė ir atitinka paslaugų tikslus. Galime atlikti šias užduotis:

Vardas, socialinio draudimo numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokėjimo informacija, vartotojo vardas, kliento numeris, užsakymo informacija, užsakymų istorija, paskyros informacija, IP adresas ir informacija apie jūsų naudojimąsi MDP CLOUD svetaine žr. atskirą politiką).

Kaip paskyros savininkas, galite bet kada atnaujinti arba pakeisti savo informaciją prisijungę prie „Klientų zonos“.

Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir kokiu teisiniu pagrindu?

„MDP CLOUD“ naudoja asmeninę informaciją, kad galėtų efektyviai teikti paslaugas. Taip pat tai darome norėdami pagerinti savo paslaugas jums, kaip klientui. Kad turėtume teisę tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, turi būti teisinis tokio apdorojimo pagrindas. Žemiau paaiškiname, kodėl ir dėl kokių priežasčių palaikome jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.

Kad įvykdytumėte „MDP CLOUD“ sutartį, turite apdoroti savo asmeninę informaciją, kad įvykdytumėte sutartį tarp mūsų ir jūsų, kaip kliento ar paskyros savininko. Jūsų klientui apdorojimas yra būtinas, kad galėtume įgyvendinti ir pristatyti jūsų užsakymus, išrašyti sąskaitas ir įvertinti, kokius mokėjimo būdus galime jums pasiūlyti, tvarkyti jūsų bylas ir teikti pagalbą bei gerą klientų aptarnavimą.

Remdamasi jūsų sutikimu, MDP CLOUD tvarko asmeninę informaciją remdamasi jūsų sutikimu. Taip yra, jei norite užregistruoti sąskaitą „Klientų zonoje“ arba gauti prieigą prie sąskaitos, pavyzdžiui, išsaugoti parankinius ir lengviau tvarkyti problemas bei skundus. Taip pat galime reklamuoti ir pritaikyti jums pasiūlymus arba informuoti mus apie savo paslaugas paštu ir el. paštu, SMS / MMS ir internetiniais naujienlaiškiais. Patvirtindami šią politiką registruodamiesi sutinkate su tokiu savo asmeninės informacijos tvarkymu.

Subalansavęs interesus, „MDP CLOUD“ apdoroja duomenis remdamasis interesų balansu. Jei perkate pas mus, galime naudoti jūsų el. pašto adresą reklamai ir informacijai apie mūsų paslaugas siųsti tiesiai jums. Jei prieštaraujate jūsų asmeninės informacijos tvarkymui tokiu būdu, mes to nedarysime ateityje. Mes niekada netvarkome jautrių asmens duomenų, remdamiesi interesų pusiausvyra.

Siekdama įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, „MDP CLOUD“ naudoja asmeninę informaciją, kad įvykdytų tam tikrus teisinius įsipareigojimus. Tai taikoma, pavyzdžiui, tvarkai, kuri yra būtina Buhalterinės apskaitos įstatyme numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.

Automatizuotas sprendimų priėmimas, MDP CLOUD kai kuriais atvejais gali naudoti automatizuotus tiesioginės rinkodaros sprendimus, jei tai leidžia įstatymai ar bet kuri kita konstitucija arba jei jūs davėte aiškų sutikimą tokiam gydymui.

Kiek laiko saugome jūsų asmeninę informaciją?

„MDP CLOUD“ išsaugo tik jūsų asmens duomenis, jei tai būtina gydymui. Asmens duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus svarbūs surinktiems tikslams.

„MDP CLOUD“ išsaugo kliento informaciją ne ilgiau kaip 12 mėnesių po to, kai klientas paskutinį kartą įsigijo arba kitaip bendravo su „MDP CLOUD“. Vardas IPT išsaugo informaciją apie sąskaitų turėtojus, jei „Klientų zonoje“ yra užregistruota sąskaita.

„MDP CLOUD“ gali saugoti duomenis ilgiau, jei to reikia, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų arba kad būtų apsaugoti „MDP CLOUD“ teisiniai interesai, pavyzdžiui, jei vyksta teisinis procesas.

Jūsų teisės

„MDP CLOUD“ yra atsakinga už jūsų teisių apsaugą pagal Duomenų apsaugos potvarkį ir kitus susijusius teisės aktus. Tai reiškia, kad turite teisę:

Prieiga prie savo tvarkomų asmens duomenų. Tai taip pat reiškia, kad turite teisę nemokamai prašyti skaitmeninio spausdinimo savo asmens duomenų registro.

Prašyti, kad ištaisytume neteisingą, neišsamią ar klaidinančią informaciją.

Ištrinkite savo duomenis visam laikui, jei jie nebereikalingi surinktam tikslui arba kai nebesutinkate su tvarkymu. Teisė netaikoma, jei yra kitas gydymo teisinis pagrindas arba jei yra teisinė MDP CLOUD pareiga tvarkyti asmens duomenis.

Apriboti jūsų asmeninės informacijos apdorojimą. Tai reiškia, kad jūsų asmeninė informacija yra pažymėta taip, kad ją būtų galima tvarkyti tik nurodytais tikslais.

Prašymas gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, plačiai naudojamu ir skaitmeniniu formatu ir perduoti duomenis iš MDP CLOUD kitam asmeniškai atsakingam asmeniui (duomenų perkeliamumas).

Prieštaravimas asmens duomenų tvarkymui, vykdomam remiantis interesų pusiausvyra. Jei prieštaraujate tokiam gydymui, gydymą tęsime tik tuo atveju, jei tam bus kitas teisinis pagrindas.

Nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Prieštaravimas tokiam gydymui pateikiamas el. paštu [email protected] Gavę jūsų prieštaravimą, mes nutrauksime gydymą tokiais rinkodaros tikslais.

Visus skundus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teikti priežiūros institucijai; Duomenų tikrinimo valdyba.

„MDP CLOUD“ praneš bet kuriai trečiajai šaliai, turinčiai prieigą prie jūsų asmeninių duomenų, jei bus prašoma atlikti bet kokius pakeitimus, kad būtų užtikrintas jūsų teisių atkūrimas, kaip aprašyta aukščiau.

Kam teikiame asmeninę informaciją?

„MDP CLOUD“ pasilieka teisę atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims, įmonės, partneriai, kortelių ir ryšių paslaugų teikėjai. Siekdama užtikrinti, kad turime teisingą jūsų adreso informaciją, „MDP CLOUD“ gali atskleisti asmens duomenis įmonėms, teikiančioms adresų atnaujinimo paslaugas.

Trečiosios šalys gali naudoti informaciją tik MDP CLOUD paslaugų pardavimui ir rinkodarai arba paslaugų teikimui, susijusioms su sutartimi, kuri taikoma MDP CLOUD klientui ar paskyros savininkui.

„MDP CLOUD“ gali atskleisti asmeninę informaciją, jei tai būtina siekiant laikytis galiojančių įstatymų, apsaugoti „MDP CLOUD“ teisinius interesus arba aptikti, užkirsti kelią sukčiavimui ir atkreipti dėmesį į kitas saugumo ar technines problemas.

MDP CLOUD gali perduoti asmens duomenis į ne ES / EEE šalis, jei jose yra kuris nors iš MDP CLOUD tiekėjų ar filialų. Jei asmens duomenys perduodami tokiu būdu, MDP CLOUD imsis reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, jog asmens duomenys išliktų apsaugoti pagal Duomenų apsaugos potvarkį. „MDP CLOUD“ taip pat užtikrins, kad asmens duomenys būtų perduodami teisėtai ir saugiai.

„MDP CLOUD“ neparduos asmens duomenų trečiosioms šalims, prieš tai negavę sutikimo.

Asmens duomenų politikos pakeitimai

MDP CLOUD pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti privatumo politiką. Prieš atliekant bet kokius pakeitimus, jums bus pranešta. Jei nesutinkate su pakeitimais, turite teisę nesutikti su apdorojimu arba nutraukti savo paskyrą „Klientų zonoje“, o tai reiškia, kad mes negalėsime gauti ar apdoroti jokios papildomos informacijos apie jus.

Slapukai

Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip elgiamės su slapukais, skaitykite mūsų slapukų politiką.

Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo laikymasis

Mes laikomės COPPA (vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo) reikalavimų, nerenkame jokios informacijos iš jaunesnių nei 13 metų. Mūsų svetainė, produktai ir paslaugos yra skirti žmonėms, kurie yra ne jaunesni kaip 13 metų.

Jūsų sutikimas

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų interneto privatumo politika.

Atsakingo asmens duomenų kontaktinė informacija

https://www.mdpcloud.lt
Roxlogic IT Solutions, UAB
Kareivių g. 11B, Vilnius, LT-09109